Golden Sea

Xuất siêu 1,82 tỉ đô la trong 2 tháng – tín hiệu vui trong dịch Covid-19

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2-2020 cán cân thương mại hàng hóa của cả nước có mức thặng dư 2,28 tỉ đô la. Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 1,82 tỉ đô la.

Trong tháng 2-2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 39,43 tỉ đô la, tăng 6,8% so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu 20,85 tỉ đô la, tăng 13,8% so với tháng trước (tương ứng tăng 2,53 tỉ đô la); nhập khẩu 18,58 tỉ đô la, giảm 0,1% (giảm 21 triệu đô la).

Trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang tất cả các thị trường đều tăng, trong đó châu Mỹ tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019, là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất

Hai tháng đầu năm tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 76,34 tỉ đô la, tăng 5,6% (4,07 tỉ đô la) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu 39,08 tỉ đô la, tăng 8,4% và nhập khẩu đạt 37,26 tỉ đô la, tăng 2,9%.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 2-2020 đạt 25,64 tỉ đô la, tăng 14,2% so với tháng trước, qua đó đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 48,08 tỉ đô la, tăng 4%, tương ứng tăng 1,86 tỉ đô la so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI trong tháng 2 đạt 14,45 tỉ đô la, tăng 23% so với tháng trước, và 2 tháng đầu năm là 26,2 tỉ đô la, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 2-2020 đạt 11,18 tỉ đô la, tăng 4,5% so với tháng trước, và trong 2 tháng 21,88 tỉ đô la, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang tất cả các thị trường đều tăng, trong đó châu Mỹ tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2019, là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ các nước trong khối ASEAN, Trung Quốc và châu Phi lại giảm, trong đó Trung Quốc giảm tới 7,1% so với cùng kỳ.

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu ở một số thị trường lớn 2 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(tỉ đô la)

 So với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá
(tỉ đô la)

 So với năm 2019 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Châu Á 

19,23

4,2

49,2

29,86

2,0

80,1

 – ASEAN

3,94

2,9

10,1

4,69

-5,4

12,6

 – Trung Quốc 

5,48

17,4

14,0

9,29

-7,0

24,9

 – Nhật Bản

3,12

6,2

8,0

3,10

11,2

8,3

 – Hàn Quốc

2,95

1,0

7,6

7,85

7,0

21,1

 Châu Âu

6,49

-5,7

16,6

2,93

5,4

7,9

 – EU(28)

5,89

-4,6

15,1

2,32

6,2

6,2

 Châu Đại dương  

0,68

14,4

1,8

0,85

19,5

2,3

 Châu Mỹ 

12,23

26,1

31,3

3,27

6,9

8,8

 – Hoa Kỳ

10,26

25,7

26,3

2,18

18,7

5,9

 Châu Phi

0,44

5,8

1,1

0,36

-11,9

1,0

 Tổng cộng

39,08

8,4

100,0

37,26

2,9

100,0