Hướng dẫn 6 bước thủ tục chính ngạch xuất nhập khẩu

6 BƯỚC THỦ TỤC CHÍNH NGẠCH
Nhập khẩu chính ngạch là quá trình vận chuyển hàng hóa từ một quốc gia vào quốc gia khác theo các quy định và thủ tục hợp pháp. Thủ tục nhập khẩu đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quyền lợi thuế, kiểm tra chất lượng và tuân thủ các quy định quốc tế. Tuy nhiên, quy trình này có thể phức tạp với nhiều bước, bao gồm việc lập hồ sơ, khai báo hàng hóa và xử lý giấy tờ hải quan. Để đảm bảo sự suôn sẻ và hiệu quả, người kinh doanh cần nắm rõ quy định và thực hiện đúng các quy trình nhập khẩu chính ngạch.

Chính ngạch là gì

Chính ngạch là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc tuân thủ các quy tắc, quy định, và quyền lợi pháp lý trong một hoạt động, quá trình hoặc hệ thống. Nếu một hoạt động hoặc quá trình được thực hiện “chính ngạch,” nghĩa là nó tuân thủ đúng những quy chuẩn, luật lệ, và quy định áp dụng. Trong ngữ cảnh kinh doanh và thương mại, nhập khẩu chính ngạch là quá trình nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ theo các quy định, quy chuẩn và thủ tục hợp pháp. Điều này bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu hải quan, chứng từ, thuế và các quy định về an toàn, chất lượng, và môi trường. Đối với các doanh nghiệp, tuân thủ nhập khẩu chính ngạch là một yếu tố quan trọng để duy trì quan hệ kinh doanh bền vững và đảm bảo tuân thủ quyền lợi pháp lý cả của quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu. CHÍNH NGẠCH LÀ GÌ

Thủ tục nhập khẩu chính ngạch phổ biến

Thủ tục nhập khẩu chính ngạch là quá trình phải tuân thủ những quy định, quy chuẩn và quy trình hợp pháp để nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ vào một quốc gia. Dưới đây là một số thủ tục thường gặp trong quá trình nhập khẩu chính ngạch:
 1. Đăng ký và cấp phép: Người nhập khẩu cần đăng ký với cơ quan chức năng của quốc gia để được cấp phép hoạt động nhập khẩu. Điều này thường bao gồm việc đăng ký doanh nghiệp và đăng ký với cơ quan hải quan.
 2. Thỏa thuận thương mại: Người nhập khẩu và người xuất khẩu thường phải thương lượng và ký kết hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thương mại khác, xác định các điều kiện giao hàng, thanh toán và các điều khoản khác.
 3. Thủ tục hải quan: Người nhập khẩu phải thực hiện các thủ tục hải quan, bao gồm khai báo hàng hóa, xử lý giấy tờ hải quan và nộp các loại thuế và lệ phí áp dụng.
 4. Kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn: Hàng hóa nhập khẩu có thể phải qua kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia nhập khẩu.
 5. Điều tra thương mại: Trong một số trường hợp, quốc gia nhập khẩu có thể tiến hành điều tra thương mại để xác định việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước hay không.
 6. Thanh toán và hải quan: Người nhập khẩu phải thực hiện thanh toán cho hàng hóa hoặc dịch vụ nhập khẩu, và đảm bảo các khoản thuế, lệ phí và chi phí hải quan được trả đúng hạn.
 7. Giám sát và tuân thủ: Người nhập khẩu cần tuân thủ các quy định và quy chuẩn sau khi nhập khẩu, bao gồm quản lý tồn kho, báo cáo thống kê và các yêu cầu bổ sung khác.
Quy trình thủ tục nhập khẩu chính ngạch có thể thay đổi tùy theo quốc gia và loại hàng hóa, do đó, người nhập khẩu cần nắm vững quy định và tìm hiểu chi tiết về quy trình tại quốc gia cụ thể mà họ định nhập khẩu vào. 6 BƯỚC THỦ TỤC CHÍNH NGẠCH

Lý do gì phải nhập khẩu chính ngạch

Có một số lý do quan trọng để phải nhập khẩu chính ngạch. Dưới đây là một số lý do chính:
 1. Tuân thủ quy định pháp luật: Việc nhập khẩu chính ngạch đảm bảo rằng các doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ đúng các quy định và quyền lợi pháp lý của quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu. Điều này giúp duy trì quan hệ kinh doanh bền vững và tránh các hậu quả pháp lý không mong muốn.
 2. Đảm bảo chất lượng và an toàn: Quy trình nhập khẩu chính ngạch thường bao gồm kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này đảm bảo rằng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng các tiêu chuẩn và không gây nguy hiểm cho người tiêu dùng hoặc môi trường.
 3. Bảo vệ ngành công nghiệp trong nước: Nhập khẩu chính ngạch đòi hỏi người nhập khẩu phải trả các khoản thuế và lệ phí hải quan áp dụng. Điều này giúp bảo vệ ngành công nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh không công bằng từ hàng hóa nhập khẩu giá rẻ hoặc được trợ cấp.
 4. Quản lý thị trường và thuế quan: Thông qua thủ tục nhập khẩu chính ngạch, quốc gia có thể quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo tuân thủ các chính sách thương mại, thuế quan và quy định tài chính.
 5. Đảm bảo trật tự kinh doanh: Quá trình nhập khẩu chính ngạch giúp ngăn chặn các hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp, buôn lậu và hàng giả. Điều này đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp.
 6. Tạo lòng tin và đáng tin cậy: Việc tuân thủ quy trình nhập khẩu chính ngạch giúp xây dựng lòng tin và đáng tin cậy từ phía các đối tác kinh doanh quốc tế. Điều này có thể mở ra cơ hội kinh doanh mới và tăng cường quan hệ thương mại.
Tóm lại, nhập khẩu chính ngạch đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng, an toàn và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình thương mại quốc tế. Nó là một cách để xây dựng một môi trường kinh doanh đáng tin cậy, tạo lòng tin giữa các đối tác thương mại và đảm bảo sự ổn định và bền vững của hệ thống thương mại quốc tế. 6 BƯỚC THỦ TỤC CHÍNH NGẠCH

Quy trình để làm thủ tục xuất nhập khẩu chính ngạch

Quy trình để làm thủ tục xuất nhập khẩu chính ngạch có thể thay đổi tùy theo quốc gia và loại hàng hóa. Dưới đây là một phác thảo tổng quan về các bước cơ bản trong quá trình này:
 1. Đăng ký doanh nghiệp và cấp phép: Bước đầu tiên là đăng ký doanh nghiệp và cấp phép hoạt động xuất nhập khẩu. Điều này thường bao gồm việc lập công ty hoặc đăng ký kinh doanh và làm các thủ tục cấp phép liên quan.
 2. Tìm hiểu quy định và quy trình: Nắm vững quy định và quy trình nhập khẩu chính ngạch của quốc gia xuất khẩu và quốc gia nhập khẩu. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về quy định hải quan, kiểm soát xuất nhập khẩu, thuế và các quy chuẩn chất lượng áp dụng.
 3. Xác định mã số hải quan và phân loại hàng hóa: Mỗi loại hàng hóa có mã số hải quan riêng, do đó, xác định mã số hải quan và phân loại chính xác hàng hóa là quan trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc áp dụng thuế và quy định hải quan.
 4. Lập hồ sơ và giấy tờ: Chuẩn bị các tài liệu cần thiết như hóa đơn, hợp đồng, chứng từ vận chuyển và các giấy tờ hải quan khác. Hồ sơ và giấy tờ phải được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để đáp ứng yêu cầu của cơ quan hải quan.
 5. Khai báo hàng hóa: Khai báo hàng hóa là quá trình cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa được nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Thông tin này bao gồm mô tả hàng hóa, giá trị, số lượng, xuất xứ và các thông tin liên quan khác. Quy trình khai báo phải tuân thủ các quy định và quy trình hải quan.
 6. Xử lý giấy tờ hải quan và thanh toán: Nộp các giấy tờ hải quan cần thiết tại cơ quan hải quan và thanh toán các khoản thuế, lệ phí và các chi phí hải quan áp dụng. Quy trình này đảm bảo rằng hàng hóa được xử lý và thông quan qua cửa khẩu một cách hợp pháp.
6 BƯỚC THỦ TỤC CHÍNH NGẠCH

Hướng dẫn 6 bước chi tiết thủ tục chính ngạch xuất nhập khẩu

Bước 1: Nhận thông tin hàng đến, đánh giá chứng từ

Bộ chứng từ thực hành thủ tục nhập cảng chính ngạch gồm:
▶️ Sales contract⭐ Hợp đồng thương mại
▶️ Commercial invoice or Invoice⭐ Hóa đơn thương mại
▶️ Packing list⭐ Bảng liệt kê khía cạnh hàng hóa
▶️ Bill of Lading⭐ Vận đơn
▶️ Certificate of Origin form⭐ Phiếu ưu đãi
▶️ Chứng từ khác⭐ ( ví như có)
▶️ Arrival Notice⭐ Thông báo hàng đến
Khi nhập CIF thì bộ này người bán làm gửi về cho người sắm (Consignee). Tới khi hàng chuẩn bị tới cảng Việt Nam thì hãng tàu sẽ gửi thông báo hàng đến đến Consignee. Để tránh sai sót phải đánh giá bản nháp trước khi gửi bản gốc bằng giấy về Việt Nam.

Bước 2: Khai báo thương chính điện tử tờ khai du nhập hoàn thiện thủ tục

Để khai báo tờ khai nhập cảng doanh nghiệp buộc phải cần sở hữu : Doanh nghiệp giả dụ là lần đầu nhập khẩu hàng hóa thì cập nhật thông tin cho Tổng cục hải quanchọn hoặc mở mang token sở hữu chức năng khai báo hải quan. Sau ấy đăng ký tài khoản User Code, Password, Terminal ID và Terminal Access Key. Việc này được thực hành trên website của hải quan. Khi sở hữu những thông báo đấy thì nhân Viên sẽ lên tờ khai, khai báo thủ tục trên phần mềm khai báo hải quan điện tử (ECUS5 VNACCS) Truyền xong hệ thống sẽ thực hành phân luồng tự động:
 1. Luồng xanh mã đánh giá trên Tờ khai là số 1 nghĩa là được thông quan.
 2. Luồng vàng , mã kiểm tra trên Tờ khai là số 2 : nghĩa là xuất trình chứng từ để HQ kiểm tra và được thông quan.
 3. Luồng đỏ, mã Kiểm tra trên Tờ khai là số 3 : Có nghĩa là vừa xuất trình chứng từ, vừa đánh giá hàng hóa thực tế.
6 BƯỚC THỦ TỤC CHÍNH NGẠCH

Bước 3: Nộp thuế và lấy lệnh giao hàng

Sau khi tờ khai phân luồng thì kiểm tra nên đóng bao nhiêu thuế du nhập chính ngạch. Chọn một trong 3 phương pháp để đóng thuế là tính sổ điện tử; hoặc nộp qua nhà băng hoặc nộp qua kho bạc. Cùng mang đó sẽ thực hiện lấy lệnh giao hàng. Khi lấy lệnh giao hàng nên sở hữu các giấy má sau :
 1. Giấy giới thiệu của Công ty nhận hàng trên thông báo hàng đến.
 2. Vận đơn.
 3. Thông báo hàng đến.
Khi lấy lệnh phải lưu ý với hàng Container bắt buộc sở hữu các thiết bị đi kèm như sau:
 1. Phải khiến giấy mượn Container.
 2. Giấy hạ container rỗng (áp dụng sở hữu việc lấy container hàng về kho để rút) là giấy mà hãng tàu chỉ định trả lại container rỗng sau khi người mua đem hàng về kho rút.
 3. Hạn lệnh giao hàng : Xem lệnh còn hạn hay không.
 4. Phải lấy Hóa đơn.

Bước 4: Mở tờ khai, khiến thủ tục thông quan lấy hàng

Chuẩn bị gần như mọi giấy tờ, hồ sơ để khiến cho thủ tục thông quan nhập khẩu chính ngạch tại cảng.

Bước 5: In phiếu giao nhận hàng hóa, thanh lý và lấy hàng

Sau khi tờ khai đã được thông quan thì lên website Tổng Cục Hải quan, vào mục in danh sách mã vạch container nhập tham số và in mã vạch tờ khai, đồng thời in phiếu giao nhận container (hay là Phiếu Eir), sau ấy 2 mã vạch đi thanh lý Hải quan giám sát (mục đích để HQ nhập máy xác nhận hàng đã qua khu vực giám sát) và cảng được phép giao container hàng này cho khách hàng. Khi thanh lý xong thì đưa: Phiếu giao nhận hàng hóa và giấy hạ rỗng cho xe vào lấy hàng. Lưu ý : Khi đưa giấy tờ cho lái xe thì phải chế tạo cho tài xế thông tin xuất hóa đơn hạ rỗng.

Bước 6: Nhận lại tiền mượn container (nếu phát sinh)

Trường hợp bị hãng tàu bắt đóng 1 khoản tiền để cược (mượn) container thì sau lúc tài xế hạ container rỗng cho cảng mà hãng tàu chỉ định, thì nơi hạ rỗng này sẽ cấp cho tài xế giấy hạ rỗng. Nhân viên bắt buộc mang những giấy má sau để lên hãng tàu lấy cược :
 1. Giấy giới thiệu
 2. Giấy hạ rỗng
 3. Giấy mượn container
Nhân viên sẽ đem giấy má này lên hãng tàu lấy cược, giả dụ container rỗng trả ko phát sinh hư hỏng… thì hãng tàu sẽ trả lại tiền cược, nếu nảy sinh thì bị tính phí.

Bước 7: Hoàn tất giấy tờ và quyết toán ngân hàng

Sau khi hoàn tất hết thủ tục, viên chức sẽ giao hội hết hồ sơ, tờ khai thương chính để lưu lại. Đồng thời mang một bộ hồ sơ đến nhà băng để xác nhận tính sổ trong trường hợp tính sổ hết. Trong giả dụ chưa tính sổ hết ngân hàng sẽ xác nhận thanh toán một phần, đến kỳ tính sổ tiếp theo thì chứng từ để ngân hàng đóng tiếp. KHUYẾN MÃI SIÊU HẤP DẪN COMBO CHƯƠNG TRÌNH KHAI TRƯƠNG SIÊU TIẾT KIỆM Chỉ từ 3.888.888 VNĐ - Lân Sư Rồng Khải Uy☎ 0776364576      📍 Địa chỉ: 33 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 📎 Facebook:  Công Ty TNHH Logistics Biển Vàng

One thought on “Hướng dẫn 6 bước thủ tục chính ngạch xuất nhập khẩu

 1. Pingback: clindamicina gel

Trả lời