Golden Sea

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 02-09 NG

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019

  • Thực hiện theo Nghị định của Nhà nước về chế độ Nghỉ Lễ, Tết
  • Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn bộ CBNV lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh năm 2019 như sau:

Lịch nghỉ Lễ và đi làm lại:

  • Thời gian nghỉ: Từ ngày 31/08/2109 đến hết ngày 02/09/2019
  • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: 03/09/2019 (Thứ Ba)

Trách nhiệm các phòng ban:

  1. Trước khi nghỉ Lễ, yêu cầu các phòng hoàn thiện công việc theo kế hoạch và thực hiện tổng vệ sinh, sắp xếp đồ đạc, phòng làm việc… gọn gàng sạch sẽ, tắt và rút dây các thiết bị sử dụng điện.
  2. Bộ phận kinh doanh, liên quan khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với khách hàng/đối tác.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.