Từ 20/4, doanh nghiệp khai báo bản kê thông báo hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ trên hệ thống điện tử

khai báo hải quan điện tử

Từ ngày 20/4/2023, thay vì khai báo bằng hồ sơ giấy, những nhà hàng làm thủ tục qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa nhập cảng điện tử.

khai báo hải quan điện tử
Hướng dẫn khai báo hải quan điện tử

Ngày 19/4/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) đã chỉ đạo những công ty thực hiện khai báo bản kê thông báo hàng hóa nhập khẩu trên hệ thống điện tử.

Theo chỉ dẫn của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cho những doanh nghiệp, ngày 17/4/2023, Tổng cục Hải quan công văn số 1790/TCHQ-GSQL chỉ dẫn triển khai thực hành khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, công nhận bản kê thông báo hàng hóa nhập cảng điện tử.

Theo công văn của Tổng cục Hải quan, hiện nay, Tổng cục Hải quan đã hoàn thiện xây dựng hệ thống kết nạp kiểm tra, công nhận bản kê thông tin hàng hóa nhập cảng điện tử đối với hàng hóa du nhập qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa theo công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021; công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 và công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 4/2/2021 của Tổng cục Hải quan.

Trên cơ sở quan điểm ​​của các cục thương chính tỉnh, thành thịnhà hàng tại buổi huấn luyện trực tuyến ngày 21/3/2023, Tổng cục Hải quan đã cập nhật, bổ sung hệ thống, theo đó, yêu cầu những cục cục thương chính tỉnh biên giới chỉ đạo các chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa khai triển thực hành việc khai báo thông tin trước hàng hóa nhập khẩu, xác nhận hàng hóa nhập cảng vào khu vực cửa khẩu trên hệ thống từ ngày 20/4/2023.

quảng cáo golden sea

Theo đó, đề cập từ ngày 20/4/2023, người chủ dụng cụ tải, người điều khiển dụng cụ tải, người được chủ công cụ vận chuyển ủy quyền (chủ hàng hoặc đại lý thương chính được chủ hàng ủy quyền) thực hành việc khai báo bản kê thông báo hàng hóa nhập cảng (sau đây gọi tắt là bản kê) trước lúc đưa hàng hóa vào lãnh thổ Việt Nam theo các tiêu chuẩn thông báo độc nhất vô nhị phê chuẩn Hệ thống như sau:

Địa chỉ Hệ thống khai báo chỉ tiêu đề thông tin của bảng kê: https://banke.customs.gov.vn/ktdb; tên và mật khẩu đăng nhập hệ thống: Tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập của công ty giống như thông báo đăng nhập vào Hệ Thống VNACCS.

Trường hợp hệ thống gặp sự cố hoặc phát sinh ví như khác nằm ko kể 9 ví như trên Hệ thống, người khai thương chính thực hiện khai và bản 1 chính thống kê thông tin hàng hóa nhập cảng tại cái BKTTHH/2021/NK ban hành tất nhiên công văn số 1503/TCHQ-GSQL ngày 4/2/2021 của Tổng cục Hải quan cho công chức thương chính tiếp thu bản kê tại cửa khẩu.

Đồng thời hàng tháng báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) đối việc nảy sinh nếu khác nằm ngoài 9 trường hợp trên Hệ thống để tổng hợp, xem xét cập nhật hệ thống và đưa ra bài toán xây dựng Đề án Cửa khẩu số và mô hình quản lý thương chính mới đối sở hữu dụng cụ và hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại các cửa khẩu đường bộ.

Cơ quan thương chính không giải quyết công cụ tải, hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu giả dụ dụng cụ và hàng hóa đấy chưa thực hiện khai báo bản kê trên Hệ thống hoặc bảng kê.

Khi dụng cụ vận chuyển vận chở hàng hóa nhập cảng đến khu vực cửa khẩu và vận vận chuyển chuyển vào lãnh thổ Việt Nam, trách nhiệm của người khai thương chính hoặc người vận chuyển: Cung cấp thông tin kê bản (bao gồm số nghiệp vụ khai báo và số tiếp thụ bản kê) cùng phương tiện vận tải chở hàng hóa thuộc bản kê cho công chức hải quân tại khu vực cửa khẩu để kiểm tra, đối chiếu thông báo trước lúc xác nhận hàng vào khu vực cửa khẩu.

Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc thực hiện khai báo bản kê thông tin hàng hóa du nhập trên hệ thống điện tử doanh nghiệp, nhà hàng thể thực hiện được đa số lúc, đa số nơi, sẽ giúp nhà hàng hà tiện thời kì đi lại, điều kiện mức giá phát sinh…

MỌI CHI TIẾT CẦN THUÊ DỊCH VỤ FORWARDER CHUYÊN NGHIỆP QUA.

☎ 0776364576     

📍 Địa chỉ: 33 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

📎 Facebook: Golden Sea Logistics Co., Ltd

Trả lời