Golden Sea

CÁCH TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế – IATA đã có quy định về quy tắc, cách thức tính cước và cho phát hành trong biểu cước hàng không TACT.

Công thức tính cước:

Cước hàng không = Đơn giá cước x Khối lượng tính cước

1.Đơn giá cước (rate)

Căn cứ theo một khối lượng cước, các bên quy định về đơn giá cước tương ứng.

Thông thường các hãng hàng không sẽ công bố giá cước đối với từng khối lượng hàng. Mức khối lượng thường được các hãng áp dụng theo mức khối lượng như sau:

  • Dưới 45kg
  • Từ 45 đến dưới 100kg
  • Từ 100 đến dưới 250kg
  • Từ 250 đến dưới 500kg
  • Từ 500 đến dưới 1000kg… 

Được ký hiệu bằng : -45kg, +45kg, +100kg, +250kg, +500kg …

Kết quả hình ảnh cho vận tải hàng không(cach-tinh-cuoc-van-chuyen-hang-khong)

2.Khối lượng tính cước (Chargable Weight):

Người ta căn cứ vào Gross weight (GW) & Volume Weight(VW), nếu GW và VW cái nào lớn hơn thì sử dụng để tính Chargeable Weight (CW).

Hay còn được hiểu Chargeable Weight chính là khối lượng thực tế, hoặc khối lượng thể tích, tùy theo số nào lớn hơn.

– Gross weight (GW): Trọng lượng hàng cả bao bì theo cân nặng thực tế

Đơn vị tính: Thường là Kg

Công cụ tính: Cân

– Volume Weight(VW) là khối lượng thể tích (hay trọng lượng theo kích thước các thùng hàng) là loại quy đổi từ thể tích của lô hàng theo một công thức được Hiệp hội vận tải hàng không Quốc tế – IATA quy định.

Công thức tính:

Khối lượng thể tích = Thể tích hàng : 6000

(đơn vị tính: Cm3)

Việc tính chargeable weight sẽ tránh được việc một số hàng hóa nặng nhưng chiếm ít thể tích trong khi hàng khác rất nhẹ nhưng lại chiếm nhiều chỗ trong phương tiện vận chuyển.

Ví dụ 1 – Khối lượng thực tế lớn hơn Khối lượng thể tích

Một công ty muốn nhập khẩu lô hàng gồm 2 kiện, mỗi kiện nặng 50kg và có kích thước là 50 x 40 x 40 (cm). Cách tính như sau:

  • Khối lượng thực tế (AW): 2 x 50 = 100kg
  • Khối lượng thể tích (DW): 2 x (50 x 40 x 40) = 26.67kg

Khối lượng thực tế lớn hơn nên sẽ được lấy làm khối lượng tính cước: 100kg

Ví dụ 2 – Khối lượng thực tế nhỏ hơn Khối lượng thể tích

Một công ty muốn vận chuyển 5 thùng hàng, mỗi thùng nặng 20kg và có kích thước 70x50x60 (cm). Vậy ta tính như sau:

  • Khối lượng thực tế (AW): 5 x 20 = 100kg
  • Khối lượng thể tích (DW): 5 x (70 x 50 x 60) / 6000 = 175kg

Do DW lớn hơn AW, nên khối lượng tính cước sẽ lấy theo DW, nghĩa là 175kg

Trường hợp lô hàng có nhiều kiện có kích thước khác nhau, bạn tính dung tích từng kiện rồi cộng tổng vào trước khi chia 6000 để tìm DW.