KẾT QUẢ TÌM KIẾM

Hàng thường và hàng chỉ định (Hàng Freehand và Nominated)

Hàng thường và hàng chỉ định (Hàng Freehand và Nominated)

Ngày đăng: Lượt xem:

Thuật ngữ freehand và nominated (hàng thường và hàng chỉ định) được dùng trong các hãng tàu và các công ty giao nhận để chỉ hàng hóa các nhân viên bán hàng (Sales) theo đuổi. Đối với hàng freehand Các sales phải làm tất cả các quy trình, tự tìm cơ hội, xác định tính khả thi, chào giá và theo đuổi. Hàng freehand là [...]