Golden Sea

Xuất nhập khẩu hàng hóa bằng vận chuyển container (FCL)

Xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container đã trở nên quá quen thuộc với mọi người  hầu hết các tiêu dùng điều được vận chuyển xuất khẩu bằng container. Để xuất khẩu hàng hóa bằng container có hai hình thức là xuất hàng nguyên container và xuất hàng lẻ bằng container . Chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về hai hình thức xuất khẩu này nhé.

Gửi hàng nguyên container (FCL)

FCL là xếp hàng nguyên container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng gói hàng và dỡ hàng khỏi container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để đóng đầy một container, người ta tiến hàng thuê container để gửi hàng.

Theo cách gửi FCL/FCL, trách nhiệm về giao nhận, bốc dỡ và các chi phí khác được phân chia như sau:

FCL-Container

Phương thức gửi hàng nguyên container FCL

Trách nhiệm của người gửi hàng (Shipper).

 • Thuê và vận chuyển container rổng về kho để đóng hàng vào container.trong dịch vụ.
 • Đóng hàng vào container kể cả việc chất xếp, chèn lót hàng trong container.
 • Đánh mã ký hiệu hàng và mã chuyên chở.
 • Làm thủ tục hải quan và niên phong kẹp chì theo quy định xuất khẩu.
 • Vận chuyển và giao container cho người vận chuyển ở bãi container, đồng thời nhận vận đơn của người chuyên chở cấp.
 • Chịu các chi phí liên quan đến các thao tác trên.

Trách nhiện của người vận chuyển.

 • Phát hành vận đơn cho người gửi hàng.
 • Quản lý, kiểm soát, gửi hàng hóa trong container từ khi nhận container tại cảng cho đến khi giao hàng cho người nhận ở cảng đích.
 • Bốc container tại cảng gửi lên tàu.
 • Dỡ container tại cảng đích xuống  tàu.
 • Giao container cho người nhận có vận đơn

Trách nhiệm của người nhận hàng.

 • Thu xếp giấy tờ nhập khẩu và làm thủ tục hải quan cho lô hàng
 • Xuất trình vận đơn (B/L) hợp lệ cho người chuyên chở
 • Vận chuyển container về kho bãi của mình, rút hàng và hoàn trả container rỗng cho người chuyên chở