Golden Sea

Xuất nhập khẩu cả nước trong quý 1/2017 tăng gần 20%

Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan Việt Nam , trong  3 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 91,21 tỷ USD, tăng 19,9% tương ứng tăng gần 15,16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt gần 59,12 tỷ USD, tăng 18,8% tương ứng tăng hơn 9,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2016.

xuat-nhap-khau

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3/2017 (từ 16/3/2017 đến 31/3/2017) đạt gần 19,02 tỷ USD,  tăng 14,5% tương ứng tăng hơn 2,41 USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2017.

Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 12,49 tỷ USD, tăng 17% tương ứng tăng hơn 1,81 USD so với nửa đầu tháng 3/2017.

Trong kỳ 2 tháng 3/2017 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thâm hụt 137 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa cả nước 3 tháng/2017 thâm hụt gần 1,94 tỷ USD, bằng 4,3% kim ngạch xuất khẩu.