Golden Sea

WannaCry ! Các doanh nghiệp cần làm gì lúc này …!

Ngày 15/05/2017 được xem là ngày bùng phát WannaCry ở Việt Nam riêng trung tâm an ninh mạng CMC đã nhận được hơn 20 cuộc gọi hổ trợ của các doanh nghiệp bị nhiểm WannaCry . Chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics quốc tế.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần làm gì lúc này.

1.Trong những ngày này các doanh nghiệp cần làm ngay là sao lưu dự phòng dữ liệu ra nhiều nơi nhất có thể. Các bản sao lưu nên đặt mật khẩu bảo vệ

wannacry-0

WannaCry đang hoành hành tại Việt Nam

2. Tuyệt đối không download những ứng dụng cài đặt trong những ngày này. Rất nhiều nạn nhân là do download ứng dụng và các file carck, patch………

3.Xác minh tất cả các đường dẫn, link từ khách hàng gởi và tuyệt đối không click vào những link hay email mà không chắc chắn.

4. Thường xuyên kiểm tra cập nhật windows cũng như các phần mềm diệt virus. Phải nói là WannaCry có tốc độ lay lan kinh hòang nhất từ trước đến nay . Khi một máy trong hệ thống nội bộ nhiểm WannaCry chưa đầy 2 phút WannaCry tấn công sang các máy khác dù người dùng không hề thao tác gì trên máy.