Golden Sea

Việt Nam Giảm Dần Xuất Khẩu Thô, Tăng Xuất Khẩu Hồ Tiêu Đã Qua Chế Biến

Số liệu từ Tổng cục Hải qua, trong hai tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu khoảng 21.678 tấn hạt tiêu đen với giá trung bình khoảng 2.676 đô la Mỹ/tấn, kim ngạch đạt hơn 58 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ 2020, lượng hạt tiêu đen xuất khẩu giảm gần 31% và giảm 14,4% về trị giá.

Ở chiều ngược lại, trong hai tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu hơn 4.300 tấn hạt tiêu đen xay, hơn 15 triệu đô la Mỹ. Thế nhưng, xuất khẩu hạt tiêu đen xay tăng 21% về lượng và hơn 28,6% về t

Hạt tiêu trắng, xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 2.200 tấn, trị giá hơn 8,8 triệu đô la Mỹ, giảm gần 35% về lượng và 17% về trị giá.

Ngược lại, lượng tiêu trắng xay xuất khẩu hai tháng đầu năm đạt hơn 1.000 tấn, trị giá hơn 4,5 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái, tỉ lệ tăng trưởng của sản phẩm hạt tiêu trắng hơn 60% về lượng và hơn 90% về trị giá.

Các doanh nghiệp đã đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tiêu chế biến sâu trong quý 1 năm 2021.

Ảnh: Nguyên Vỹ.

Một điểm sáng nữa của ngành hồ tiêu trong quý 1 năm nay là lượng tiêu xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản tăng trưởng mạnh.

Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Nhật Bản trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1.470 tấn, trị giá trên 7 triệu đô la Mỹ, giảm nhẹ 1% về lượng, nhưng tăng 6,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Nhật Bản trong hai tháng đầu năm 2021 đạt 4.754 đô la Mỹ/tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Nhật Bản tăng từ hầu hết các thị trường cung cấp chính (trừ Ấn Độ).

Trong hai tháng đầu năm 2021, Nhật Bản đã tăng mạnh nhập khẩu từ một số thị trường trong đó có Việt Nam. Đây được coi là tín hiệu tốt đối với xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong bối cảnh xuất khẩu sang các thị trường châu Âu và Hoa Kỳ gặp khó khăn khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Nhập khẩu hạt tiêu của Nhật Bản từ Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2021 đạt 414 tấn, trị giá xấp xỉ 2 triệu đô la Mỹ, tăng 44,3% về lượng và tăng 51,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh từ gần 19,3% trong hai tháng đầu năm 2020, lên hơn 28% trong hai tháng đầu năm 2021.

https://goldensealogistics.com/