Golden Sea

Vận đơn đường biển và chức năng của vận đơn đường biển

Vận đơn tàu chợ hay còn gọi vận đơn đường biển là chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển do người chuyên chở hoặc do công ty logistics phát hành cho người gửi hàng sau khi hàng hóa đã được xếp lên tàu.

Vận đơn tàu chợ có 3 chức năng chính sau đây.

Thứ nhất: vận đơn tàu chợ là ” bằng chứng về việc người vận chuyển hàng hóa đã vận chuyển lên tàu với số lượng , chủng loại, tình trạng như ghi trong vận đơn để tàu vận chuyển hàng hóa đến cảng đích”. Vận đơn tàu chợ còn được xem như biên lai nhận hàng của người vận chuyển hàng hóa cấp cho  chủ hàng hay người đại diện của chủ hàng. Nếu không có vấn đề gì phát sinh thì được xem người bán hàng đã giao hàng cho người mua hàng thông qua người vận chuyển hàng hóa.

Vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển

Thứ hai: “Vận đơn gốc là chứng từ có giá trị, dùng để định đoạt và nhận hàng hóa” hay có thể nói vận đơn là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trong vận đơn. Vì vậy vận đơn có thể giao dịch mua bán được. Việc mua bán được thực hiện nhiều lần trước khi hàng hóa được giao.

Thứ ba:  vận đơn đường biển là bằng chứng xác nhận hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển đã ký kết.