Golden Sea

Vận chuyển hàng không Việt Nam mở đường bay sang mỹ

Theo thông tin cục hàng không Việt Nam thì hàng không Hoa Kỳ đang xem xét cấp phép năng lực giám sát mức 1  cho vận chuyển hàng không Việt Nam, mở ra cơ hội để các hãng trong nước bay thẳng đến Hoa Kỳ.

Đến cuối năm 2017 , Cục hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xem xét phê chuẩn không chính thức với Việt Nam về năng lực giám sát mức 1 (CAT1). Sau khi được phê chuẩn  không chính thức có kết quả tốt thì cục hàng không Hoa Kỳ sẽ lưu giữ để công nhận.

vận chuyển hàng không giá rẻ

Vận chuyển hàng không Việt Nam

Vận chuyển hàng không Việt Nam đang tiếp tục  duy trì các quy định an toàn của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới (ICAO), nhưng để được cục hàng không liên ban Hoa kỳ duyệt CAT1 thì phải nâng chuẩn như : hoàn thiện bộ quy chế, đảm bảo con người đủ về số lượng và năng lực giám sát…

Việt Nam  chuẩn bị kỹ càng năng lực giám sát an toàn hàng không trong nhiều năm và đến nay sẵn sàng để phía cục hàng không liên bang Hoa Kỳ rà soát các thủ tục quan trọng nêu trên.