Golden Sea

Vận chuyển hàng không và giấy gởi hàng của vận chuyển hàng không

Vận chuyển hàng không đã không ngừng phát triển trong hơn một thập kỹ qua cả về số lượng chuyến và cả về chất lượng phục vụ. Vận chuyển hàng không ngày nay được biết đến không chỉ vận chuyển con người mà còn là một phương thức vận chuyển hàng hóa nhanh chóng nhất.

Là phương thức vận chuyển hàng hóa nhanh chóng nhất hiện đại nhất tuy nhiên  lưu lượng vận chuyển nhỏ , giá thành vận chuyển cao là hai yếu tố làm vận chuyển hàng không khó cạnh tranh với các phương thức vận chuyển còn lại. Hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu rỏ hơn về phương thức vận chuyển nhanh nhất thế giới này nhé.

Vận chuyển hàng không là gì?

Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không là phương thức dùng để vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác thông qua phương tiện vận chuyển hàng không,

Là phương thức vận chuyển hàng hóa được bảo mật cao nhất trong các phương thức vận chuyển hàng hóa.

van-chuyen-dang-quoc-te-chat-luong-nhat

New Golden Sea – Vận chuyển hàng không nhanh nhất

Giấy gởi hàng hóa của vận chuyển hàng không.

Giấy gửi hàng hóa bằng vận chuyển hàng không là chứng từ vận chuyển hàng hóa và là bằng chứng của việc ký kết hợp đồng và vận chuyển hàng hóa bằng máy bay, trình bày điều kiện của hợp đồng và việc đã tiếp nhận hàng hóa để vận chuyển.

Giấy gửi hàng hóa bằng vận chuyển hàng không bao gồm một số chức năng sau:

  • Là bằng chứng của hợp đồng vận tải đã được ký kết giữa người chuyên chở và người gửi hàng
  • Là bằng chứng của việc người chuyên chở hàng không đã nhận hàng.
  • Là chứng từ kê khai hải quan của hàng hóa.
  • Là hướng dẫn cho nhân viên hàng không trong quá trình phục vụ chuyên chở hàng hóa.

Không giống như chứng từ vận tải đường biển, trong vận tải hàng không, người ta không sử dụng vận đơn để giao dịch được, hay nói cách khác giấy gửi hàng đường hàng không, không phải chứng từ sở hữu hàng hóa như trong vận đơn đường biển. Nguyên nhân do tốc độ vận chuyển của vận chuyển hàng không rất cao, nên hàng hóa được giao trước một khoảng thời gian trước khi chứng từ từ ngân hàng của người xuất khẩu đến ngân hàng của người nhập khẩu.

Vì lý do đó trên giấy gửi hàng đường hàng không  thường không có chức năng sở hữu hàng hóa. Giấy gửi hàng đường hàng không có thể do hãng hàng không phát hành cũng có thể do công ty trung gian phát hành.