Golden Sea

Tin bão Tembin đổ bộ …!

Thông báo!

Kính gởi: Toàn bộ nhân viên công ty Tân Biển Vàng .

Theo dự báo thời tiết của trung tâm khí tượng thủy văn Trung Ương , đêm nay và ngay mai bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh khu vực phía nam.

Cơn bão số 16

Cơn bão số 16

Nhận thấy tình hình bão đang diễn biến phức tạp. Ban giám đốc thông báo đến toàn thể nhân viên Tân Biển Vàng như sau:

  • Sắp xếp công việc trong ngày 25/12 trước 15 giờ. Sau đó về tránh bão (cho đến khi có thông báo mới).
  • Bộ phận Văn phòng:  Tắt và rút dây điện máy vi tính, máy in và fax.
  •  Bộ phận kinh doanh,  các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động giao dịch khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về những thay đổi trong lịch hàng hóa.
  • Bộ phận kho, Bộ phận trucking: luôn sẵn sàng nếu có những thay đổi về lịch hàng hóa.
  • Trong thời gian tránh bão, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để liên hệ khi có việc cần giải quyết.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.