Golden Sea

Thu mua là gì?

Hiểu đơn giản thu mua là tìm nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ mà một công ty cần trong hoạt động sản xuất và quản lý kinh doanh của mình để tạo ra lợi nhuận như thế nào, cùng xem bài viết dưới nhé.

Thu mua là hoạt động không thể thiếu trong chuỗi các hoạt động của Logistics và Chuỗi Cung Ứng, thông thường các hoạt động cần thiết bao gồm:

Thu mua là gì

Thu mua là gì ?

1. Lập kế hoạch mua
2. Xác định các tiêu chuẩn
3. Nghiên cứu và lựa chọn nhà cung cấp
4. Phân tích giá trị
5. Tài chính
6. Đàm phán giá cả
7. Mua hàng
8. Quản lý hợp đồng cung cấp
9. Kiểm soát hàng tồn kho
10. Thanh toán.