Golden Sea

Thông báo nghỉ lể giỗ tổ Hùng Vương và Lễ 30/04 – 01/05/2018

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/03 năm Mậu Tuất)     

& Lễ 30/04 – 01/05/2018        

 • Thực hiện theo Nghị định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết.
 • Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBNV lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 01/05 năm 2018 như sau:

Giỗ tổ Hùng Vương

 • Thời gian nghỉ: Ngày 25/04/2018 dương lịch (thứ Tư)
 • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: 26/04/2018 (thứ Năm)

Lễ 30/04 và 01/05:

 • Thời gian nghỉ:
 • Thứ 7 ngày 28/04/2018: Nghỉ hưởng phép năm
 • Từ ngày 30/04 đến hết ngày 01/05/2018: Nghỉ hưởng chế độ Lễ, tết.
 • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: 02/05/2018 (Thứ Tư)

Trách nhiệm các phòng ban:

 1. Bộ phận Văn phòng: vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, hồ sơ sắp xếp gọn gàng, tắt và rút dây điện máy vi tính.
 2. Bộ phận kinh doanh, liên quan khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương của của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với Khách hàng/đối tác.
 3. Bộ phận kho, Bộ phận Trucking: luôn sẵn sàng nếu có lệnh giao nhận hàng.

Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để khi có việc cần giải quyết.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.