Golden Sea

Thông báo nghĩ lễ giỗ tổ Hùng Vương 2017

Thực hiện theo Nghị định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết.

gioto

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBNV công ty Tân Biển Vàng lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 như sau:

Thời gian nghỉ:

  • Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương: Ngày 06/04/2017 dương lịch (thứ Năm)
  • Đi làm lại bắt đầu từ ngày: 07/04/2017 (thứ Sáu)

Trách nhiệm các phòng ban:

  1. Bộ phận Văn phòng: vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, hồ sơ sắp xếp gọn gàng, tắt và rút dây điện máy vi tính.
  2. Bộ phận kinh doanh, liên quan khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương của của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với Khách hàng/đối tác.
  3. Bộ phận kho, Bộ phận Trucking: luôn sẵn sàng nếu có lệnh giao nhận hàng.

Trong thời gian nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để khi có việc cần giải quyết.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.

chuky