Golden Sea

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 – 01/05/2019

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Lễ 30/04 – 01/05/2019

  • Thực hiện theo Nghị định của Nhà nước về chế độ nghỉ Lễ, Tết.
  • Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBNV lịch nghỉ Lễ 30/4, 01/05 năm 2019 như sau:
  • Thời gian nghỉTừ thứ 2 ngày 29/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019
  • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại02/05/2019 (Thứ Năm)

Trách nhiệm các phòng ban:

  1. Bộ phận Văn phòng: vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, hồ sơ sắp xếp gọn gàng, tắt và rút dây điện máy vi tính.
  2. Bộ phận kinh doanh, liên quan khách hàng: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Lễ của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với khách hàng/đối tác.
  3. Bộ phận kho, Bộ phận Trucking: luôn sẵn sàng nếu có lệnh giao nhận hàng.

Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để khi có việc cần giải quyết.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.