Golden Sea

Thông báo nghỉ lể 2 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9)

 Thực hiện theo Quy định của Pháp luật lao động về thời gian nghỉ Lễ, Tết..Căn cứ tình hình thực tế của Công ty, Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CBNV lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2017 như sau:

  • Thời gian nghỉ: 1 ngày – Ngày 02/09/2017 (thứ bảy)
  • Thời gian bắt đầu làm việc trở lại: ngày04/09/2017 (thứ hai)

Trách nhiệm các phòng ban:

  1. Bộ phận Văn phòng: vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ, hồ sơ sắp xếp gọn gàng, tắt và rút dây điện máy vi tính, máy in và fax.
  2. Bộ phận kinh doanh, và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động giao dịch khách hàng/đối tác: có trách nhiệm thông báo cho khách hàng/đối tác về lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 của của Công ty để không bị ảnh hưởng việc giao nhận hàng hóa và giao dịch với Khách hàng/đối tác.
  3. Bộ phận kho, Bộ phận trucking: luôn sẵn sàng nếu có lệnh giao nhận hàng.

Trong thời gian nghỉ Lễ, yêu cầu tất cả CBNV luôn mở điện thoại di động để liên hệ khi có việc cần giải quyết.

Yêu cầu tất cả các bộ phận thực hiện tốt nội dung thông báo này.

chuky