Golden Sea

Tàu chuyến và các đặc điểm của tàu chuyến

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển để xuất nhập khẩu là điều không hề xa lạ  với các công ty xuất nhập khẩu với những mặc hàng đặc thù số lượng lớn thì thuê tàu chợ không phải là giải pháp tối ưu, lựa chọn tốt nhất cho các doanh nghiệp này là  thuê tàu chuyến để vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Vậy tàu chuyến là gì ? và những đặc điểm của tàu chuyến ? Hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu về vấn đề này nhé

Tàu chuyến là gì ?

Tàu chuyến là tàu vận chuyển đường biển không chạy thường xuyên trên một tuyến đường nhất định, không ghé qua những cảng nhất định và không theo một lịch trình định trước

Đặc điểm của tàu chuyến

Dựa vào hoạt động của tàu chuyến ta có thể thấy một số đặc điểm của tàu chuyến như sau:

thuê tàu chuyến

Tàu chuyến và đặc điểm của tàu chuyến

Tàu chuyển vận chuyển hàng gì ? 

Tàu chuyến thường chuyên chở những loại hàng có khối lượng lớn, tính chất của hàng hóa chuyên chở tương đối thuần nhất và thường là đầy tàu.

Tàu vận chuyển 

Tàu vận chuyển theo phương thức chuyến thường có cấu tạo một boong, miệng hầm lớn để thuận tiện cho việc giải phóng hàng hóa.

Điều kiện chuyên chở:

Khác với tàu chợ, đối với tàu chuyến, điều kiện chuyên chở, cước phí, chi phí dỡ hàng hóa…. được quy định cụ thể trong hợp đồng thuê tàu do người thuê và chủ tàu thỏa thuận.

Cước phí

Cước tàu chuyến khác với cước tàu chợ, cước tàu chuyến do người thuê và chủ tàu thỏa thuận và đưa vào hợp đồng, nó có thể bao gồm cả chi phí bốc hàng và dỡ hàng . Cước tàu chuyến biến động hơn cước tàu chợ.

Thị trường tàu chuyến

Thị trường tàu chuyến thường được người ta chia ra làm các thị trường khu vực căn cứ vào phạm vi hoạt động của các chủ tàu.