New Golden Sea

Sứ mệnh và Tầm nhìn

– Luôn luôn tìm tòi,  học hỏi, đổi mới, phát triển vì lợi ích của khách hàng. Vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân viên .

– Luôn đi trước đón đầu đưa công nghệ cao ứng dụng trong công việc. Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo sự an toàn ,lợi thế cạnh tranh cho khách hàng trong sân chơi quốc tế.

– Trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu về chuỗi dịch vụ logistics luôn mang đến những giá trị gia tăng về lợi ích cho khách hàng.