Golden Sea

Phương thức và trình tự thuê tàu chuyến

Phương thức thuê tàu chuyến có lẽ là phương thức ít phổ biến hơn so với phương thức thuê tàu chợ và cũng chính vì thế mà với rất nhiều người có ít cơ hội để làm việc với tàu chuyến và hiểu quy trình để thuê một tàu chuyến như thế nào. Hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu rỏ hơn vấn đề này nhé…!

Phương thức thuê tàu chuyến

Thuê tàu chuyến là chủ tàu cho người thuê tàu thuê toàn bộ chiếc tàu vận tải biển của mình để chuyên chở hàng hóa từ cảng này đến cảng khác. Trong phương thức thuê tàu chuyến thì mối quan hệ giữa người thuê tàu và chủ tàu được điều chỉnh bằng một văn bản gọi là hợp đồng thuê tàu chuyến, hợp đồng này do hai bên tự thỏa thuận ký kết.

Các loại hình thuê tàu chuyến hiện nay: Thuê từng chuyến một, Thuê khứ hồi, Thuê nhiều chuyến liên tục, Thuê bao.

Thuê tàu chuyến

New Golden Sea cung cấp dịch vụ môi giới thuê tàu chuyến

Thuê từng chuyến một: là người thuê tàu vận tải biển của chủ tàu vận chuyển hàng hóa từng chuyến riêng biệt và với mỗi chuyến sẽ có hợp đồng riêng.

Thuê khứ hồi : là người thuê tàu vận tải biển của chủ tàu để vận chuyển hàng hóa từ cảng bốc hàng đến cảng đích sau đó tiếp tục vận chuyển hàng hóa từ cảng đích trở về cảng bốc hàng ban đầu.

Thuê nhiều chuyến liên tục: là người thuê tàu vận tải biển của chủ tàu mà tàu vận tải biển sẻ vận chuyển nhiều chuyến liên tục tùy theo hợp đồng thỏa thuận trên số chuyến hay trên một khoảng thời gian.

Thuê bao : là người thuê tàu vận tải biển của chủ tàu mà người thuê tàu bao luôn cả cao tàu

Trình tự tiến hành.

Thuê tàu chuyến được tiến hành tuần tự theo các bước sao

Bước 1: Người thuê tàu có thể thông qua công ty logistics yêu cầu thuê tàu để vận chuyển hàng hóa, người thuê tàu phải cung cấp thông tin về hàng hóa, tên hàng, bao bì đóng gói, số lượng hàng, hành trình…để công ty logistics có căn cứ tìm tàu hợp lý.

Bước 2: Trên cơ sơ những thông tin của người thuê tàu cung cấp công ty logistics sẽ tìm tàu vận tải biển phù hợp với nhu cầu hàng hóa.

Bước 3: Sau khi  tìm được tàu phù hợp công ty logistics sẽ tiến hành đàm phán với chủ tàu về các điều khoản của hợp đồng

Bước 4: Công ty logistics thông báo kết quả đàm phán cho người thuê tàu  để tiến hành chuẩn bị cho việc ký kết hợp đồng

Bước 5: Người thuê tàu với chủ tàu tiến hành ký hợp đồng thỏa thuận

Bước 6: Sau khi hợp đồng được ký kết, hợp đồng thuê tàu sẽ thực hiện. Người thuê tàu sẽ vận chuyển hàng hóa đến cảng bốc hàng lên tàu, chủ tàu sẽ cấp vận đơn đường biển cho người thuê tàu