Golden Sea

Phân loại vận đơn đường biển

Vận đơn đường biển rất đa dạng và phong phú được sử dụng vào những công việc khác nhau tùy nội dung thể hiện trên vận đơn.Trong thực tế việc giao dịch quốc tế có nhiều loại vận đơn khác nhau hãy cùng New Golden Sea tìm hiểu.

Thứ nhất: Nếu dựa vào tình trạng bốc dỡ hàng hóa vận đơn đường biển chia thành 2 loại : Vận đơn đã xếp hàngvận đơn nhận hàng để xếp.

vận đơn đường biển

Phân loại vận đơn đường biển

Thứ hai: Nếu dựa vào quyền chuyển nhượng của sở hữu hàng hóa ghi trên vận đơn đường biển thì vận đơn chia làm 3 loại : Vận đơn đích danh, vận đơn vô danh, vận đơn theo lệnh

Thứ ba: Nếu dựa vào ghi chú của thuyền trưởng thì trên vận đơn có 2 loại : Vận đơn hoàn hảovận đơn không hoàn hảo

Thứ tư: Nếu dựa vào hành trình của hàng hóa, vận đơn gồm các loại : Vận đơn đi thẵng, vận đơn chở suốt, vận đơn vận tải liên hợp hay vận đơn đa phương thức

Thứ năm: Nếu dựa vào phương thức thuê tàu chuyên chơ thì vận đơn có các loại sau: Vận đơn tàu chợ, vận đơn tàu chuyến, vận đơn container

Thứ sáu: Nếu dựa vào giá trị sử dụng và lưu thông thì có : vận đơn gốcvận đơn copy

Ngoài ra còn có B/L, MBL,HBL………Tuy nhiên theo luật Hàng hải Việ Nam vận đơn được ký phát dưới 3 dạng : vận đơn đích danh, vận đơn theo lệnh, vận đơn vô danh. Chúng ta sẽ tìm hiểu rỏ hơn từng loại vận đơn ở bài sau.