Golden Sea

Những thuật ngữ cơ bản của xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu tuy là một lĩnh vực kinh doanh tuy không có gì là mới mẻ nhưng là một mắt xích không thể thiếu và đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế nước ta. Để tìm hiểu về xuất nhập khẩu hãy cùng Tân Biển Vàng tìm hiểu một số thuật ngữ  của nghành xuất nhập khẩu

Dấu CE, UL, FCC.

Hiện tại nhiều doanh nghiệp điện, điện tử khi xuất khẩu các sản phẩm cho thị trường EU và thị trường Mỹ cần phải có dấu CE, UL, FCC trên nhãn. Nhiều doanh nghiệp thắc mắc rằng ý nghĩa của các dấu này là gì? Làm sao để có chứng nhận này trên nhãn?

CE  là gì?

CE :(European Conformity) là nhãn hiệu bắt buộc đối với một số hàng hóa theo quy định áp dụng cho hàng hóa được sản xuất hoặc nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU).

Xuất nhập khẩu

Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu Tân Biển Vàng

Trang web của Ủy ban châu Âu http://ec.europa.eu có phần hướng dẫn về những quy định này kể cả thông tin về những văn bản hướng dẫn luật pháp nào của châu Âu yêu cầu phải có nhãn hiệu CE in trên mặt hàng quy định.

Có thể có nhãn hiệu CE theo hai cách. Thứ nhất là nhà sản xuất Việt Nam cử một đại diện có thẩm quyền ở các nước thành viên EU, chịu trách nhiệm xin dấu CE cho doanh nghiệp. Thứ 2 là ủy quyền cho một cơ quan, công ty nước ngoài (có thể là nhà nhập khẩu) trực tiếp đứng ra xin dấu CE cho doanh nghiệp.

UL là gì ?

UL :(Underwriters Laboratory) là tên viết tắt của tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm. Tổ chức này có 3 nhiệm vụ chính là cung cấp dịch vụ thử nghiệm sản phẩm và vật liệu liên quan đến những nguy hiểm tác động đến cuộc sống hoặc tài sản, lập danh mục các sản phẩm hàng hóa an toàn và xây dựng tiêu chuẩn.

Tổ chức UL kiểm tra mức độ an toàn của các thiết bị điện tử. Nếu một thiết bị nào có tên trong danh mục UL-listed có nghĩa là thiết bị đó đã được tổ chức UL kiểm tra và xác nhận đạt tiêu chuẩn an toàn của UL.

Dấu hiệu UL được gắn trên các sản phẩm có nghĩa là tổ chức UL đã kiểm tra và chứng nhận mẫu đại diện. Trang web www.ul.com sẽ cho những hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.

FCC là gì ?

FCC :(Federal Communication Commission) là tê viết tắt của Ủy ban Truyền thông Liên bang là cơ quan đảm nhiệm việc quản về viễn thông, công nghệ thông tin, tần số vô tuyến điện… ở Mỹ. Cơ quan này độc lập với chính phủ.

Để có thêm thông tin về FCC có thể liên lạc với Bộ Bưu chính Viễn thông hoặc vào trang web www.fcc.gov để xem phần hướng dẫn về các quy định này.