Golden Sea

Giá xăng tăng mạnh, hơn 900 đồng/lít

Sau lần tăng giá nhẹ vào ngày 5-12, giá xăng RON 92 tiếp tục tăng 919 đồng/lít từ 15h ngày 20-12 lên mức tối đa là 17.594 đồng/lít.

logistics09_new_golden_sea

Liên Bộ Công Thương-Tài chính vừa có thông báo mới về điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON92 tăng 919 đồng/lít, giá bán tối đa 17.594 đồng/lít; xăng E5 tăng 800 đồng/lít, giá bán tối đa 17.322 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Cụ thể, dầu diesel tăng 761 đồng/lít, giá bán tối đa 13.433 đồng/lít; dầu hỏa tăng 734 đồng/lít, giá bán tối đa 11.943 đồng/lít, dầu mazut tăng 672 đồng/kg, giá bán tối đa 10.634 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương-Tài Chính cũng quyết định tăng chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng RON 92 chi 600 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 500 đồng/lít), xăng E5 chi 600 đồng/lít (kỳ trước chi 450 đồng/lít); dầu diesel chi 250 đồng/lít (bằng kỳ trước); dầu hỏa 450 đồng/lít (kỳ trước chi 360 đồng/lít); dầu mazut chi 550 đồng/lít (kỳ trước chi 400 đồng/kg).

Đây là đợt điều chỉnh giá cuối cùng của năm 2016 và cũng là đợt tăng giá xăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Lý do giá xăng tăng mạnh là do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20-12 tăng, cụ thể: 63,451 USD/thùng xăng RON 92; 62,557 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 63,782 USD/thùng dầu hỏa; 324,935 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Như vậy, so với kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 5-12, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 20-12 tăng 5,065 USD/thùng xăng RON 92 (tương đương 8,7%); tăng 4,736 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tương đương 8,2%); tăng 5,253 USD/thùng dầu hỏa (tương đương 9,0%); tăng 32,576 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tương đương 11,1%).