Golden Sea

Freight Prepaid và Freight Collect Là Gì?

Trước hết phải hiểu rõ nghĩa của: Prapaid là trả trước. Có nghĩa là người gửi hàng shipper phải thanh toán ngay tại cảng Load hàng (POL), đồng nghĩa với việc shipper phải trả ship trước khi hàng lên tàu. Loại cước này thường được sử dụng trong các hợp đồng CIF. Trên bill bạn sẽ thấy cước này được thể hiện ở dòng Freight prepaid. Doanh nghiệp đi hàng với forwarder, mặc dù cước prepaid nhưng có thể hàng qua bạn mới trả cước tàu vì các công ty vận chuyên đã ứng tiền của họ ra trả trước cho khách hàng và thu lại sau.. Tuy nhiên, thời hạn thanh toán ở thực tế còn dựa vào mối quan hệ giữa hãng tàu (đại lý) và chủ hàng. Vì hiện nay forwarding cạnh tranh rất cao và cho bạn nợ công.

Tương tự, Collect là trả sau. Vậy loại cước này người mua sẽ trả cước tàu và cước tàu được trả ở cảng đến. Thông thường, cước trả sau áp dụng trường hợp làm hàng chỉ định xuất EXW, FOB. Agent của Forwarder bên đầu nhập sẽ ứng tiền trả trước cho hãng tàu và tới lúc hàng đến cảng POD thì họ sẽ thu tiền của chủ hàng sau.

So sánh cước Prepaid và cước Collect

Giống nhau: Local Charge hãng tàu sẽ đều thu tại cảng bốc và cảng dỡ hàng. Tại cảng load hàng shipper là người trả, còn tại cảng dỡ hàng thì consignee là người trả local charges.

Khác nhau: Điểm khác biệt cơ bản nhất của hai cước này chính là vị trí trả cước tàu. Đối với prepaid thì bạn có thể làm house bill hoặc master bill đều được, còn đối với collect là bạn bắt buộc phải làm house bill.

Money Vector PNG, Transparent Money Vector PNG Image Free Download - PNGkey

https://goldensealogistics.com/kien-thuc-van-tai-bien