Golden Sea

Chính sách cho người lao động

Công Ty Tân Biển Vàng

Công Ty Tân Biển Vàng

Thực hiện sứ mệnh của Công ty Tân Biển Vàng trong việc không ngừng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên công ty làm cho cuộc sống của người lao động ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ban giám đốc công ty luôn cam kết thực hiện sứ mệnh này trong hoạt động kinh doanh của công ty.

1. Chính sách tham quan du lịch.

Định kỳ hằng năm, Công ty tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể CBCNV Công ty : 01 lần/năm.
Thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức du lịch : Công ty sẽ thông báo cụ thể đến người lao động trước 01 tháng.

2. Thưởng tháng 13 hàng năm.

Hằng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá KPI hàng tháng trong năm, phòng Nhân sự sẽ đề xuất thưởng tháng 13, 14 và 15 hằng năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

3.Tặng quà sinh nhật

Công ty tặng quà hoặc tiền có giá trị là : 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

4. Thưởng dịp Tết Dương Lịch, 30/04,  02/09,  ngày thành lập công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh công ty sẽ thưởng tối thiểu là : 500.000 đồng(Năm trăm nghìn đồng)/nhân viên/dịp.

5. Đám cưới

Công ty sẽ tặng quà cưới cho CBCNV như sau : 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)

6.Thai sản

Công ty hỗ trợ thai sản cho nhân viên nữ : 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng)

7. Thăm bệnh

Nhân viên bị bệnh điều trị tại bệnh viện sẽ được công ty tổ chức thăm và động viên với số tiền như sau : 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng).

8. Ngày Quốc tế Phụ Nữ/ Phụ nữ Việt Nam.

Công ty tặng quà với giá trị là : 500.000 đồng/phần quà/ngày .(Năm trăm nghìn đồng)

9. Ngày quốc tế thiếu nhi/Tết trung thu :

Công ty tặng quà cho các con em CBCNV là thiếu nhi với trị giá là : 500.000 VNĐ/con CBCNV.
Bố mẹ là CBCNV Công ty được nghỉ sớm 01 giờ trước thời gian kết thúc làm việc.

10. Chính sách đào tạo.

Công ty sẽ tổ chức cho nhân viên tham gia các chương trinh đào tạo theo đề xuất của phòng Nhân sự và nguyện vọng của nhân viên.

11. Tham gia BHYT/TN/XH.

Tất cả nhân viên khi kết thúc thử việc, nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, YT/TN đầy đủ cho người lao động.

12. Chế độ chăm sóc sức khỏe.

Hằng năm, công ty sẽ hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên

13. Thưởng sáng kiến/cải tiến.

Căn cứ vào hiệu quả của ý tưởng sáng kiến, cải tiến, Ban giám đốc xem xét và duyệt mức khen thưởng và hình thức khen thưởng

14. Thưởng tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp.

Căn cứ vào đề xuất của phụ trách bộ phận, Ban giám đốc sẽ xem xét hình thức khen thưởng và mức thưởng phù hợp

15. Tổ chức Tất niên hằng năm và tổ chức tiệc hàng tháng