Bạn cần hỗ trợ?

[:vi]Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ[:zh]LCL 服务[:en]LCL Service[:]

[:vi]

Hàng lẻ là gì?

Vận chuyển hàng hóa là nhu cầu thiết yếu của quá trình lưu thông hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên không phải lúc nào các lô hàng cũng đủ để đóng thành nguyên container để vận chuyển. Với những lô hàng không đủ để đóng thành một container thì công ty dịch vụ gom hàng sẽ gộp nhiều lô hàng lẻ để đóng chung một container. Sau đó công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Biển Vàng sẽ vận chuyển container đến cảng và làm thủ tục xuất khẩu, giao cho hãng tàu vận chuyển đến cảng đích và giao cho người nhận hàng lẻ.

Đặc điểm của vận chuyển hàng lẻ

Dịch vụ vận chuyển hàng lẻ là dịch vụ vận chuyển hàng của nhiều chủ hàng chung một container nên có một số đặc đểm sau:

Vận chuyển hàng lẻ là một trong những thế mạnh của Biển Vàng

  • Chủ hàng chịu chi phí vận chuyển hàng lẻ đến địa điểm đóng hàng lẻ vào container .
  • Cung cấp những chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa và nhận vận đơn (House Bill of Lading )
  • Là dịch vụ vận chuyển kết hợp giữa hai phương pháp FCL và LCL có thể là gửi nguyên container, giao lẻ (FCL/LCL), gửi lẻ, giao nguyên container (LCL/FCL)
  • Công ty Biển Vàng sẽ là người vận chuyển container, ký phát vận đơn cho người gom hàng (Master Ocean of Bill Lading).

Những lưu ý khi gởi hàng lẻ

Vì hàng lẻ là hàng có số lượng không đủ để đóng thành container nên người gom hàng gom nhiều loại hàng hóa thành một container. Vì vậy cần lưu ý một số vấn đề sau khi gởi hàng lẻ:

  • Cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ về hàng hóa cho người gom hàng.
  • Cung cấp chủng loại và đặc điểm của hàng hóa và các loại hàng hóa có thể đóng chung với loại hàng mà mình đang gởi.
  • Vì là hàng gom nhiều loại chung một container nên chủ hàng cần đóng gói hàng hóa cẩn thận trước khi giao cho người gom hàng.
[:zh]我们在港口CFS-CFS),收到货在仓库发送者(DOOR-CFS)和交付给收件人(DOOR-DOOR提供多样化的服务,不同的送货方式等收货人的货仓)以合理的价格。

我们始终提供最好的服务,最好的质量,最合理的成本对所有客户真正价值。[:en]We offer diverse services different delivery methods such consignee’s warehouse at the port (CFS-CFS), receipt of goods in warehouses sender (DOOR-CFS) and delivery to your recipient (DOOR-DOOR ) with reasonable price.

We always offer a true value of the best service, best quality and the most reasonable cost to all customers.[:]

This entry was posted in . Bookmark the permalink.