Bạn cần hỗ trợ?

[:vi]Dịch vụ chuyển hàng dự án công trình – Hàng rời[:en]Project cargo service works – Breakbulk[:zh]工程货运服务工程 – 杂货[:]

[:vi]Với hệ thống đại lý trãi dài khắp nơi trên thế giới. Các hợp đồng ký kết với các chủ tàu trong và ngoài nước .Tân Biển Vàng  ngày càng khẳng định sự đa dạng hóa các dịch vụ bằng việc thực hiện vận chuyển hàng dự án công trình một cách chuyên nghiệp và uy tín với các loại cont khác nhau như Open top, Flat rack , hàng  rời, siêu trường siêu trọng với giá thành cạnh tranh và dịch vụ chuyên nghiệp.

Tân Biển Vàng chuyên Giao nhận vận chuyển các loại hàng quá khổ, kích thước lớn được Tân Biển Vàng sắp xếp vận chuyển đến nơi theo yêu cầu của quý khách hàng  một cách an toàn.

Với kinh nghiệm và sự kết nối nhuần nhuyễn các phương thức vận tải, kết hợp với khả năng đáp ứng vận chuyển nội bộ uy tín, am hiểu thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu thiết bị máy móc, chúng tôi đã thực hiện những lô hàng phụ vụ cho các công trinh dự án với đòi hỏi khắt khe của nhiều công ty trong và ngoài nước.[:en]Agent system stretches all over the world. The contracts signed with domestic and foreign ship owners New Golden Sea increasingly asserted diversification of services through the implementation of transport projects in a professional work and reputation with all kinds cont such as Open top, Flat rack, bulk, super weight with competitive prices and professional service.

New Golden Sea specialized transportation of oversized, large size New Golden Sea transport arrangements to arrive at the request of our customers safely.

With the experience and the seamless connection of transport modes, combined with the ability to meet internal transport prestige, knowledge of customs procedures for import declaration machinery, we have made the shipment s side for the project with more rigorous demands of domestic and foreign companies.[:zh]代理系统一直延伸到世界各地。与国内,国外船东签订的合同,通过交通项目以专业的工作和声誉与其他类型的续实施越来越断言的服务。我们多样化如开顶,框架箱,散装,超重量具竞争力的价格和专业的服务。

我们专注于物流和超大,大尺寸的运输安排运送到客户的要求安全。

随着经验和运输方式的无缝连接,以满足内部运输威信的能力相结合,为进口报关机械海关手续的知识,我们所取得的装运身边的与国内外企业的更严格的要求,该项目。[:]

This entry was posted in . Bookmark the permalink.