Golden Sea

Chính quyền Trump: USMCA sẽ dẫn đến sự đột biến của ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ

Một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Mexico và Canada sẽ thúc đẩy hàng tỷ đô la đầu tư mới và khởi động hàng ngàn công việc mới trong ngành công nghiệp ô tô Bắc Mỹ, theo một nghiên cứu mới được công bố vào thứ Năm từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

Dựa trên dữ liệu bí mật được cung cấp bởi các nhà sản xuất ô tô lớn có hoạt động trong khu vực, lĩnh vực này sẽ đầu tư khoảng 34 tỷ đô la và tạo ra 76.000 việc làm trong vòng năm năm của Hiệp định Canada Mexico Mexico.

“Tác động thực tế, tất nhiên, có thể khác nhau, tùy thuộc vào kinh tế vĩ mô và các yếu tố khác không liên quan đến USMCA” USTR viết.

Báo cáo là một triển vọng tốt hơn so với một phân tích khác được công bố vào thứ Năm bởi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ. Hội đồng độc lập nhận thấy rằng thỏa thuận sẽ chỉ tăng việc làm ô tô thêm 28.000. Nó cũng cho biết thỏa thuận sẽ tăng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ thêm 0,35%.

Các nhà phân tích công nghiệp và các chuyên gia khác trước đây đã dự báo rằng các điều khoản ô tô trong thỏa thuận – bao gồm cả nhiệm vụ mà các nhà sản xuất ô tô phải tăng tỷ lệ ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ từ 62% lên 75% – sẽ dẫn đến sản xuất nhiều hơn ở Mỹ

Ford Motor Co., Fiat Chrysler và Toyota, trong số những người khác, đã công bố các khoản đầu tư mới ở trong nước.

Ngành công nghiệp sẽ không được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu mới và các doanh nghiệp có thể lựa chọn thay thế để trả thuế. Mặc dù vậy, USTR cho biết tất cả các nhà sản xuất ô tô có hoạt động trong khu vực nói rằng họ có ý định đáp ứng các ngưỡng mới.

Các nhà sản xuất ô tô và phụ tùng đã tuyên bố với USTR rằng các quy tắc của USMCA sẽ không can thiệp vào kế hoạch của họ để duy trì tính cạnh tranh toàn cầu trong khi tiếp tục sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá xe tiêu dùng.

Thỏa thuận này, dự định là một bản cập nhật cho Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Quốc hội.

Nhưng những người ủng hộ đang hy vọng nó đến vào tháng 8 và đang tiến hành một chiến dịch vận động hành lang tích cực để giải quyết những lo ngại từ Đảng Dân chủ, bao gồm cả điều khoản mở rộng các biện pháp bảo vệ mà các công ty dược phẩm nhận được ở Canada và Mexico cho các phương pháp điều trị mới.

USTR đã được báo cáo chuẩn bị một chiến dịch quan hệ công chúng để đẩy lùi báo cáo của ITC, bao gồm báo cáo tự động và các nghiên cứu sắp tới về tác động của các biện pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ mới.