Golden Sea

Cảng Cái Mép trở thành cảng trung chuyển quốc tế

Theo kế hoạch sẽ tiến hành nâng cấp – nạo vét luồng sông Thị Vải để các tàu vận tải biển đến trọng tải 160.000 tấn ra vào thường xuyên các tàu vận tải biển có trọng tải lớn hơn 160.000 tấn có thể lợi dụng thủy triều để vào cảng.

Hiện nay mỗi lần tàu đến 160.000 tấn ra vào phải xem xét cho lưu thông từng chuyến.

cảng cái mép

Cảng cái mép đón tàu vận tải biển lớn nhất thế giới

Theo kế hoạch việc nâng cấp nạo  luồng tàu biển Cái Mép-Thị Vải giai đoạn 1 được triển khai thi công và hoàn thành vào năm 2019.

Theo đó, luồng được nạo vét đến âm 15,5m, hệ thống phân luồng từng làn riêng biệt cho tàu lớn, làn cho tàu trọng tải trung bình, làn cho tàu trọng tải nhỏ và các vùng nước chạy tàu riêng biệt cho phương tiện nhỏ như sà lan, tàu cá, tàu dịch vụ…

Công ty Portcoast cho biết việc đầu tư nâng cấp luồng Cái Mép-Thị Vải đang hình thành cảng trung chuyển quốc tế là do khu vực này có điều kiện thuận lợi về lòng sông sâu và là cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, một số bến cảng ở đây đã có tàu mẹ (tàu trọng tải lớn) mở những tuyến vận tải hàng hóa đến bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ và các nước châu Âu…